Little Nanay

Little Mommy

Showtimes

Storyline

Little Nanay, Little Mommy 2015

Kapitbahay ng pamilya Batongbuhay ang pamilya San Pedro. Ang mga Batongbuhay ay sina Lola Annie, Lolo Berto, Peter Parker, Bruce Wayne at Tinay. 

Mayroong isang anak si Edgar at asawa niyang si Vivian, si Archie. Kasing-edad rin ni Tinay si Archie na kabarkada nina Peter Parker at Bruce Wayne. Dahil magkababata, magiging close sina Archie at Tinay. Magiging tagapagtanggol pa ni Tinay si Archie sa mga nang-aapi sa kanya dahil sa kundisyon niya. 

Hanggang sa pagdadalaga’y best friend pa rin ang turing ni Tinay kay Archie. Parang kuya na rin niya ito dahil isip bata si Tinay.  Ngunit mayroong mangyayari kina Archie at Tinay. Gusto ni Lola Annie na ipakulong si Archie sa ginawa niya kay Tinay pero makukumbinsi sila ni Berto na ang pinakamabuting solusyon ay ang ikasal ang dalawa. Pagkatapos ng kasal, itatakas siya ni Vivian pupunta sa ibang bansa.

Dahil wala nang habol kay Archie, hindi na itutuloy nina Berto at Annie ang pagsampa ng kaso laban dito. Magde-decide ang buong pamilya na 'di nila pababayaan si Tinay. Gagabayaan nila ito sa pagbubuntis hanggang sa pagpapalaki niya ng kanyang anak.

Babae ang magiging anak ni Tinay, Chichie ang ipapangalan niya rito Kabaligtaran ni Tinay, bata pa lang ay kinakitaan na ng talino si Chichie. Mature siyang mag-isip sa kanyang edad. Sina Lola Annie, Lolo Berto, Peter Parker at Bruce Wayne, lahat sila’y tuturuan si Tinay kung paano maging mommy kay Chichie. 

Trailer

  • Little Nanay

  • Little Nanay, Little Nanay 2015, Little Nanay May 9 2018, Little Nanay May 10 2018, Little Nanay May 11 2018, Little Nanay May 12 2018, Little Nanay May 13 2018, Little Nanay May 14 2018, Little Nanay May 15 2018, Little Nanay May 16 2018, Little Nanay May 17 2018, Little Nanay May 18 2018, Little Nanay May 19 2018, Little Nanay May 20 2018, Little Nanay May 21 2018, Little Nanay May 22 2018, Little Nanay May 23 2018, Little Nanay May 24 2018, Little Nanay May 25 2018, Little Nanay May 26 2018, Little Nanay May 27 2018, Little Nanay May 28 2018, Little Nanay May 29 2018, Little Nanay May 30 2018, Little Nanay May 31 2018, Little Nanay June 1 2018, Little Nanay June 2 2018, Little Nanay June 3 2018, Little Nanay June 4 2018, Little Nanay June 5 2018, Little Nanay June 6 2018, Little Nanay June 7 2018, Little Nanay June 8 2018, Little Nanay June 9 2018, Little Nanay June 10 2018, Little Nanay June 11 2018, Little Nanay June 12 2018, watch Little Nanay, watch movies Little Nanay, Little Nanay online, Little Nanay live, Little Nanay Full HD, Little Nanay full episode, Little Nanay watch online, Little Nanay full, Little Nanay live stream, Little Nanay live streaming, Little Nanay pilot, Little Nanay final